Reisikindlustus

Reisikindlustus

Reisikindlustus on muretu puhkuse oluline osa. Et ootamatutes olukordades lisakulutusi vältida, soovitame alati koos reisiga osta ka reisitõrkekindlustus. Näiteks võib väga kulukaks kujuneda välisriigis haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine. Kui reisid sageli, tagab pikaajalise meelerahu aastane korduvreisikindlustuse poliis.

Kindlustusjuhtumid, mille puhul sõltuvalt valitud kindlustuskatetest kulud hüvitatakse, on järgmised:

  • reisija või tema pereliikme ootamatu haigestumine;
  • imastikuolude tõttu jätkulennult maha jäämine;
  • reisi eesmärgiks olnud avaliku ürituse ärajäämine;
  • lennufirma graafikumuutused
    (NB! Eelkõige arvestada pikalt ette ostetud reiside ja eraldi piletite kasutamise korral!);
  • reisil alanud haiguse või õnnetusjuhtumi ravikulud;
  • terrorism või looduskatastroof;
  • lennufirmaga seotud streik või pankrot.

Meditsiiniabikindlustus – Tervisekindlustus ehk meditsiiniabikindlustus hüvitab kulutused haiglaravile ja haigalatranspordile juhul, kui kindlustatud isik satub välisriigis viibides õnnetusse või haigestub ootamatult. Krooniliste haiguste ägenemine on üldiselt välistatud.

Reisitõrkekindlustus – hüvitab tekkida võivad kulud, kui reis jääb ära kas kindlustatud isiku või Tema lähisugulase haigestumise, raske õnnetuse või surma tõttu või kindlustatud isiku Eestis asuva vara kahjustumise tõttu. Lisaks on selle kindlustuskaitsega kindlustatud ka kindlustatud isiku sattumine liiklusõnnetusse ning transpordivahendite hilinemised näiteks tehnilise rikke või ilmastikuolude tõttu. Osad seltsid pakuvad lisaks ka reisitõrke lisakindlustuskaitset , mis hüvitab kahjud eelkõige erinevate vulkaanide tegevusest tingitud reisitõrke juhtumite korral, kuid lisaks eelnevale pakub kindlustuskaitset ka lennuplaani muudatuste, lennuvälja ummikute või lennuki ülebroneerimise suhtes. Kindlustuskaitse on seltside lõikes erinev!

Reisitõrkekindlustus tuleks osta kindlasti juba siis, kui reisi broneeritakse, sest kindlustuskaitse jõustub 3-4 päeva pärast poliisi ostmist.  Eriti oluline on reisitõrkekindlustus nt sooduskampaania reisidel, mis on välja ostetud kaua aega enne reisi algust, ja reisidel, kus tuleb ette palju ümberistumisi.

Pagasikindlustus - hüvitab kulud pagasi varguse, röövimise, kaotsimineku ning hilinemise korral reisi sihtpunkti, kui transpordiettevõte on süüdi.

Reisibüroo Travibest OÜ lepinguline kindlustuspartner on:

SALVA  REISIKINDLUSTUSE REISITINGIMUSED 

BTA REISIKINDLUSTUSE REISITINGIMUSED

Kindlustuskaitse ei kehti Eesti Vabariigi territooriumil viibides. Reisikindlustus kehtib vastavalt kindlustatud isiku poolt valitud territooriumile Kehtivuspiirkonnaks võivad olla põhjamaad, Euroopa või kogu maailm.