TEABELEHT

Seotud reisikorraldusteenus

Kui broneerite pärast ühe reisiteenuse valimist ja selle eest maksmist Osaühingu

Reisibüroo TRAVIBEST kaudu reisiks täiendavaid reisiteenuseid, ei kohaldata Teie puhul

direktiivi (EL) 2015/2302 alusel pakettreisi korral tagatud õigusi. Sellest tulenevalt ei vastuta

Reisibüroo Travibest OÜ kõnealuste üksikute reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest.

Probleemide korral võtke palun ühendust asjaomase teenuse osutajaga.

Kuid kui broneerite täiendavaid reisiteenuseid Osaühingu Reisibüroo TRAVIBEST kaudu

sama külastuse või kirjavahetuse käigus, muutuvad need reisiteenused seotud

reisikorraldusteenuste osaks. Sellisel juhul peab Osaühing Reisibüroo TRAVIBEST ELi

õigusaktides ettenähtud korras olema tagatis, et vajadusel tagasi maksta Teie poolt

Osaühingule Reisibüroo TRAVIBEST tehtud maksed teenuste eest, mis jäid osutamata

Osaühingu Reisibüroo TRAVIBEST maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust

tulenevaid kohustusi täita. Palun võtke teadmiseks, et asjaomase teenuse osutaja

maksevõimest tuleneva suutmatuse korral lepingust tulenevaid kohustusi täita tagasimakseid ei tagata.

Lisateave tagatise kohta

Osaühingul Reisibüroo TRAVIBEST on AAS “BTA Baltic Insurance Company” Eesti filiaalis

tagatis. Reisija võib kõnealuse üksusega ühendust võtta (e-post:kahjud@bta-kindlustus.ee,

telefon +372 5686 8668), kui keeldutakse teenuste osutamisest Osaühingu Reisibüroo

TRAVIBEST maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita.

Lisainfo: 

ELi direktiiv 2015/2302:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ET

Pakettreisidirektiiv on Eesti Vabariigi õigusesse üle võetud turismiseadusega ja

võlaõigusseadusega.

Turismiseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/TurS

Võlaõigusseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/961235